Проекти за метални конструкции

price

Изработка на ппроекти  за метални конструкции кои се оптимални:
Статика со сеизмика за актуелните МКС или Еурокод стандарди.
Изработка на реални 3D модели на објект.
Изработка на секаков вид работилница документација и спецификации
Изработка на модели на БИМ за објект.
Изработка и пресметка на секаков вид врски за метални конструкции.
Пресметка на пожарна отпорност за метални конструкции и уште други други услуги од опстанок на структурниот инженеринг.

Report Abuse

Vendor Information